Noszenie biżuterii, która ma charakter symboliczny, jest bardzo długą tradycją. Historycznie biżuteria była noszona jako amulety ochronne lub jako wyraz wiary, oprócz bycia również oczywistym symbolem statusu. Dziś symbolika w biżuterii stała się tak popularna i rozpowszechniona, że wiele osób już nie rozumie głębszego znaczenia symboli, które nosi na sobie. Każda szanująca się hurtownia biżuterii sztucznej ma w swojej ofercie bardzo wiele egzemplarzy biżuterii symbolicznej. Nie zmienia to jednak faktu, że mało kto się dzisiaj zastanawia, co oznacza na przykład Chai, Gwiazda Dawida albo popularny symbol Złego Oka? A szkoda, bo to bardzo ciekawy temat – szczególnie jeżeli chodzi o symbole religijne. Bogata historia, powiązania i tło kulturowe każdego symbolu są bardzo ujmujące, bowiem nadają każdemu z tych błyszczących przedmiotów zdecydowanie większą głębię i znaczenie.

Symbole żydowskie

Gwiazda Dawida jest związana z narodem żydowskim od wielu wieków. Nazywa się ją po hebrajsku "Magen David", czego dosłownym tłumaczeniem jest „Tarcza Dawida”. Ta sześcioboczna figura symbolizuje to, że Bóg rządzi wszechświatem i chroni nas przed sześcioma kierunkami: północnym, południowym, wschodnim, zachodnim, górnym i dolnym. Środek heksagramu symbolizuje wymiar duchowy. Chai jest również symbolem żydowskim, ale ten symbol reprezentuje życie fizyczne. Chai ma przypominać tym, którzy na niego patrzą, aby docenili życie, które otrzymaliśmy i jak najlepiej je wykorzystać. Składa się z dwóch hebrajskich liter, chet i yud, których znaczenie liczbowe to kolejno 8 i 10. Łącznie wynoszą one 18, co jest liczbą reprezentującą szczęście i fortunę.

Krzyże

O ile Chai mogą okazać się trudno dostępne, o tyle ten symbol będzie posiadać każda hurtownia biżuterii sztucznej. Krzyż jest symbolem, który jest kluczowy dla chrześcijaństwa. Uważa się, że noszenie krzyża chroni użytkownika przed nieszczęściem, co czyni go zarówno symbolem wiary, jak i ochronnym amuletem. Istnieją inne znaczenia związane z krzyżem, które można znaleźć zwłaszcza w kulturze zachodniej. Uważa się, że wszystkie cztery elementy fizyczne tworzą krzyż: ogień, woda, ziemia, powietrze. Symbolizuje również kierunki północy, wschodu, południa i zachodu. Istnieje wiele rodzajów krzyży związanych z różnymi formami chrześcijaństwa. Najprostszym i najczęstszym krzyżem chrześcijańskim jest krzyż łaciński, który jest widoczny praktycznie wszędzie w krajach zachodnich. Najstarszym symbolem krzyża jest krzyż grecki, którego ramiona są jednakowej długości. Półokrągły krzyż, który posiada zaokrąglone elementy na końcu, reprezentuje dodatkowo świętą Trójcę.

Złe Oko

Symbol Złego Oka jest jednym z najpopularniejszych elementów biżuterii tego typu na świecie. Dostępny jest w wielu hurtowniach biżuterii sztucznej. Pochodzący sprzed 3000 znak znajduje swoje początki w starożytnej Grecji i Rzymie. Ma znaczenie symboliczne w prawie każdym kraju na świecie i w prawie każdej religii, w tym w judaizmie, islamie, hinduizmie, buddyzmie i chrześcijaństwie. We wszystkich tych przypadkach Złe Oko jest amuletem ochronnym przeciwko siłom zła.