Dzięki kratce trawnikowej nawierzchnia pokryta sypkim kruszywem zostaje ustabilizowana. Jej zastosowanie pozwala na przepuszczanie deszczówki do gruntu. Instalacja wpływa nie tylko na ekologię, ale także na budżet. Szczególnie jest to widoczne na etapie kupna i montażu, który nie wymaga specjalistycznego sprzętu i zatrudniania grupy osób. Kratka trawnikowa produkowana jest najczęściej z tworzyw sztucznych, co podwyższa jej odporność na warunki atmosferyczne czy chemikalia. Oczywiście nie ulega ona rdzewieniu.

Rodzaje

Na rynku spotyka się coraz więcej ekokratek o różnych otworach: kwadratowych, okrągłych, heksagonalnych. Poszczególne kratki różnią się pod względem twardości i odporności na uszkodzenia. Im grubsze ścianki, tym większą odpornością wykazują się elementy. Kratka trawnikowa może być wypełniona nie tylko trawą, ale także różnego rodzaju kruszywem. Najczęściej znajduje zastosowanie na skarpach czy wokół oczek wodnych i zbiorników. Mogą w niej rosnąć rośliny o rozbudowanych korzeniach.

Zalety

Do najczęściej wymienianych zalet tego rozwiązania należą:

  • przepuszczalność wody,
  • ustabilizowanie nawierzchni,
  • integracja ze środowiskiem,
  • tworzenie biologicznie czynnej powierzchni,
  • zapobieganie powstawania kolein,
  • łatwy montaż.

Jak zainstalować kratkę trawnikową? Jakie są jej zalety?Kratki trawnikowe - podbudowa i nawierzchnia

Upodobania użytkownika i potencjalne obciążenia zdeterminują, w jaki sposób będzie ułożona kratka trawnikowa. Jeżeli elementy będą montowane w ogrodzie, wystarczy zdjąć wierzchnią warstwę gruntu i wyrównać powierzchnię. Później wystarczy położyć warstwę piasku podsypkowego i na nim umocować kratki.
Jeśli użytkownicy nie będą ograniczać się do ruchu pieszego, należy wykonać dwuwarstwową podbudowę. Warstwa nośna będzie wykonana z zagęszczonego mechanicznie tłucznia o granulacji do 31,5 mm. Warstwa powinna mieć od 20 do 50 cm wysokości. Warto rozłożyć geowłókninę, która będzie oddzielać obie warstwy. Na górę rozsypuje się podsypkę z piasku lub pospółki. Tą warstwę również należy zagęścić.

Jak wygląda budowa nawierzchni?

Należy na górnej warstwie rozłożyć kratki trawnikowe i połączyć je zaczepami, które znajdują się w bocznej części każdego elementu. Jeśli zajdzie potrzeba, kratkę można bez problemu obciąć. Wystarczy do tego dobrze naostrzony nóż. Między częściami a jakąkolwiek inną nawierzchnią należy zostawiać niewielkie odstępy. Jeśli nawierzchnia została ułożona, można ją wyrównać za pomocą zagęszczarki. Dopiero wtedy przechodzi się do wypełniania kratek roślinami lub ozdobnym kamieniem. Gdy użytkownik zdecydował się na zasadzenie roślin, koniecznie musi pamiętać o nawożeniu.