Po pewnym, niemożliwym do ścisłego określenia czasie, wszystko ulega uszkodzeniom czy awariom. Nie inaczej przedstawia się sytuacja, która dotyczy maszyn i materiałów budowlanych. Do najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się intensywną eksploatację oraz rzadziej wady fabryczne. Bez względu na przyczynę, każda nieścisłość może spowodować zagrożenie dla życia ludzi a także wygenerować bardzo wysokie koszty naprawy. Jak nie dopuścić do tego? Jedyną skuteczną metodą jest cykliczne prowadzenie takich badań, które wykonują specjaliści z danej branży.

Idea badań NDT

Czym są badania nieniszczące?Do badań nieniszczących zalicza się takie metody pomiarowy, które w łatwy sposób pomogą wykryć awarie, ubytki, pęknięcia i inne defekty oraz określić ewentualną przyczynę zniszczeń. Jedną z metod jest zastosowanie ultradźwięków, gdzie emitowane fale wykrywają uszkodzenie wewnętrzne w danym materiale. Ale to nie koniec ich zastosowania. Dzięki nim można dokonać pomiarów grubości tych elementów, które są narażone na korozję bądź erozję.

W ideę badań NDT wpisują się również badania penetracyjne. Za ich pomocą można zdiagnozować uszkodzenia urządzeń przemysłowych. W ten sposób najłatwiej wykryć uszkodzenia powierzchni, szczególnie rozwarstwień czy pęknięć w aluminium, stali oraz ceramice. Metody magnetyczno-proszkowe wykorzystują pole magnetyczne, wzbudzane w badanych obiektach. Przeszukuje ono daną powierzchnię w celu ustalenia nieciągłości materiału. Wykorzystanie magnesu jasno wskazuje, że takie badanie może być zastosowane tylko na materiałach ferromagnetycznych.

Chyba najprostszym badaniem nieniszczącym są wizualne oględziny. Mogą się odbywać bez udziału żadnego przyrządu lub z wykorzystaniem tradycyjnej lupy, endoskopu lub stetoskopu. Taki sposób pomaga wykrywać nieprawidłowości w złączach spawalniczych oraz na innych, większych gabarytowo elementach.

Przyczyny, dla których stosuje się badania

Badania nieniszczące pomagają ustalać uszkodzenia na praktycznie każdym elemencie. Z tego też powodu takie czynności należy zlecać specjalistycznym przedsiębiorstwom, fachowcom w swojej branży, którzy posiadają odpowiednie dla danego sprzętu certyfikaty. Ni można przekładać takich badań, gdyż ich zaniechanie może w przyszłości być przyczyną wielu zniszczeń, które nie dość, że spowolnią ewentualny proces budowy, to jeszcze będą miały niebagatelny wpływ na trwałość nowopostawionego budynku. Prawidłowe i ciągłe przeprowadzanie badań nieniszczących daje pewność prawidłowej eksploatacji sprzętu oraz redukuje koszty napraw i innych strat.